Osuszacz powietrza HL-OS-10

Osuszacz powietrza Haus & Luft HL-OS-10 to  profesjonalne urządzenie, które zapewni zdrowe i optymalnie suche powietrze w twoim mieszkaniu. Zalecany do obsługi pomieszczeń ok. 20 m2.

Pełna charakterystyka produktu

 • Możliwość osuszania powietrza w zakresie 35-80 % RH  (Relative humidity – wilgotność względna) z krokiem co 5%
 • Cichy i wydajny wentylator 135 m³/h
 • Cyfrowy wskaźnik aktualnego poziomu wilgotności względnej
 • Kolorystyczny wyświetlacz (iluminator) aktualnego poziomu wilgotności względnej z możliwością wyłączenia
 • Wstępny filtr powietrza
 • Węglowy filtr powietrza
 • Higrostat – urządzenie do automatycznego utrzymywania stałego, określonego poziomu wilgotności powietrza. Higrostat na bieżąco kontroluje stopień nawilżenia powietrza i w zależności od potrzeb włącza lub wyłącza osuszanie powietrza
 • Humidistat – rodzaj higrostatu. Dzięki zastosowaniu wyświetlacza elektronicznego umożliwia zaprogramowanie osuszacza z większą dokładnością, niż w przypadku higrostatu manualnego
 • Higrometr – wilgotnościomierz mierzący poziom wilgotności względnej powietrza
 • Cztery kółka dla wygody przesuwania urządzenia
 • Duży pojemnik na skroploną wodę 2,5 l
 • W wyposażeniu dren odpływowy o długości 1,5 m
 • Duża wydajność osuszania – 10 litrów na dzień
 • Czynnik chłodniczy bez zawartości fluorowęglowodorów (niski współczynnik GWP)
 • Funkcja SMART – automatyczna kontrola nastawionego poziomu RH
 • Funkcja wentylatora FAN – nadmuch powietrza bez osuszana
 • Funkcja TIMER – opóźnione załączenie lub wyłączenie osuszacza w zakresie od 1 do 24 godzin z krokiem co godzinę
 • Funkcja DEFROST – automatyczne rozmrażanie parownika w celu usprawnienia procesu osuszania
 • Wskaźnik zapełnienia zbiornika na wodę
 • Wygodny uchwyt do przenoszenia
 • Zabezpieczenie przed uruchomieniem z nieprawidłowo zamontowanym zbiornikiem na wodę
 • Zasilanie 220-240 V 50 Hz
 • Moc maksymalna 265 W